Lo Mein

 • L1. Vegetable Lo Mein

  • $7.99
  L1. Vegetable Lo Mein
 • L2. Roast Pork or Chicken Lo Mein

  • $8.99
  L2. Roast Pork or Chicken Lo Mein
 • L3. Beef or Shrimp Lo Mein

  • $9.59
  L3. Beef or Shrimp Lo Mein
 • L4. House Special Lo Mein

  • $9.99
  L4. House Special Lo Mein
 • L5. Singapore Mei Fun

  • $10.59
  L5. Singapore Mei Fun
 • L6. House Special Mei Fun

  • $10.59
  L6. House Special Mei Fun
Lo Mein
Scroll to top